Záujemcaneplatí RK už žiadne poplatky navyše,cena je konečná.
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Cenník služieb RK BartanusReality s.r.o.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Provízie realitnej kancelárie sú uvádzané v rámci celkovej ceny nehnuteľnosti uvedenej v
ponuke. Provízia sa vypláca až po realizácii obchodu, t.z. po uzatvorení kúpnej zmluvy,
prípadne zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Celková cena nehnuteľnosti sa určuje tak, že majiteľ nehnuteľnosti si určí cenu ktorú za nehnuteľnosť požaduje a naviac sa pripočíta naša sprostredkovateľská provízia a za túto cenu sa nehnuteľnosť ponúka. Takže predávajúci nás neplatí. 
Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľností
Výška provízie od 3% do 4%
V závislosti od náročnosti jednotlivého obchodu pri predaji / kúpe nehnuteľnosti sa konečná
výška provízie stanoví na základe dohody medzi realitnou kanceláriou, prípadne jej zástupcom
a klientom, ktorý si sprostredkovanie objednal.

V rámci provízie sú poskytované tieto služby (pri nevýhradnom zastúpení):
 dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti
 fotodokumentácia nehnuteľnosti
 návrh stratégie predaja a stanovenia predajnej ceny
 propagácia nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch
 obhliadky nehnuteľností so záujemcami
 zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy (dohody o zložení blokovacieho depozitu)
 zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy a rokovanie s kupujúcim
 zabezpečenie vypracovania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 osobná asistencia a prítomnosť pracovníka RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou, príslušným
katastrom
 osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti a prepise
energií a prepis u správcu bytového domu (poplatky spojené so správcom bytového domu
neuhrádzame)
 úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho(ich) na kúpnych zmluvách (najviac 15
podpisov)
 úhrada poplatku do výšky 66 € za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností
 úhrada poplatku za znalecký posudok do výšky 150 € v prípade kúpy nehnuteľnosti cez úver za
podmienky, že úver bude záujemca zabezpečovať prostredníctvom partnerskej finančnej spoločnosti RK
 kupujúci aj predávajúci majú kupujúci aj predávajúci k dispozícii veľké sťahovacie auto so šoférom na
dobu 5 hodín - jednorázovo. V rámci mesta sa pohonné latky neplatia, do iných miest podľa dohody.

 obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, podľa potreby aj počas sviatkov a víkendov a mimo
pracovného času klienta

V rámci provízie sú poskytované tieto služby (pri výhradnom zastúpení):
 všetky služby uvedené vyššie pri nevýhradnom sprostredkovaní a naviac:
 fotodokumentácia nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálneho fotografa
 profesionálna príprava nehnuteľnosti na predaj 
 propagácia nehnuteľnosti v printových médiách
 obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, podľa potreby aj počas sviatkov a víkendov a mimo
pracovného času klienta
 

Záujemca (kupujúci) hradí na vlastné náklady v prípade, že nehnuteľnosť alebo jej časť kupuje
za prostriedky získané úverom:
 náklady na znalecký posudok v prípade, že ho nehradí BartanusReality, s.r.o. v zmysle tohto cenníka
 náklady na znalecký posudok presahujúce sumu 150,- € v prípade, že znalecký posudok hradí
BartanusReality, s.r.o. v zmysle tohto cenníka
 náklady na správne poplatky za návrh na vklad záložných práv do katastra nehnuteľností,
 náklady na zabezpečenie aktuálneho výpisu listu vlastníctva.
 

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

 
Provízia pri prenájme nehnuteľnosti predstavuje výšku jedného mesačného nájmu a vypláca ju realitnej
kancelárii prenajímateľ, prípadne podľa dohody.
V provízii pri prenájme nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné náklady a poplatky spojené s
prenájmom :
 vypracovanie nájomnej zmluvy
 prebratie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu medzi prenajímateľom a nájomcom
 prezentácia a inzercia nehnuteľnosti

 

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 
Služba Cena
vydanie stanoviska o cene nehnuteľnosti pre účel dedičského konania 70€
vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad bez asistencie pri predaji a bez pripomienok
ku kúpnej zmluve  500 €   (zapracovanie každej ďalšej podmienky 20 € za každý prípad)
vypracovanie nájomnej zmluvy bez asistencie pri prenájme 50 €
servis pri predaji/kúpe nehnuteľnosti so zabezpečením kompletnej zmluvnej dokumentácie ,
asistencia pri podpise zmlúv, odovzdanie nehnuteľnosti, prehlásenie energií, prehlásenie u
správcu bytového domu 800 €

V závislosti od náročnosti jednotlivej služby sa konečná cena stanoví na základe dohody medzi
realitnou kanceláriou, prípadne jej zástupcom a klientom, ktorý si službu objednal.